Program funkcjonalny

Na program funkcjonalny składa się precyzyjny opis pomieszczeń wchodzących w skład projektowanego obiektu oraz ogólne wymagania stawiane przyszłemu budynkowi. Wykonujemy kompleksowe usługi na podstawie zdobytego doświadczenia i wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów. Do dyspozycji naszych klientów oddajemy wykwalifikowaną kadrę, która zajmie się opisem poszczególnych elementów, uwzględniających: zadania budowlane, wymagania techniczne, elementy związane z materiałami, funkcjonalnością inwestycji, a także aspektami ekonomicznymi i architektonicznymi. Program funkcjonalny ma szczegółowo odpowiadać na pytanie, jakie wymagania stawiane są wykonawcy projektu na każdym z etapów realizacji inwestycji. Działania te nie tylko usprawniają proces wykonywania prac, ale wpływają na realizację usług zgodnie z założeniami, minimalizując ryzyko pojawienia się błędów krytycznych.

Program funkcjonalny dla inwestycji na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu

Program funkcjonalny tworzymy dla obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnych znajdujących się na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu. Obszerna dokumentacja pozwala na opisanie obowiązków osób zaangażowanych w inwestycję od projektanta, po kierownika prac. Działania te usprawniają proces przestrzegania przepisów i działań związanych z organizacją pracy na budowie. Program funkcjonalny, oprócz wytycznych konstrukcyjnych oraz architektonicznych, wytycza ramy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zaangażowanych wykonawców. Naszym celem jest m.in. stworzenie dokumentacji pozwalającej realizować prace zgodnie z harmonogramem. Dbamy również o prowadzenie budowy do momentu odbioru inwestycji, uwzględniając założenia ekonomiczne i funkcjonalne.