Program funkcjonalny

Obsługa inwestycji wiąże się z wieloma zadaniami, które podejmujemy w ramach współpracy. Wykonując analizy i opracowania dokumentacji prawnej, dążymy do stworzenia rzetelnego projektu z uwzględnieniem wizualizacji. W ramach przygotowania projektu budowlanego naszym klientom proponujemy wykonanie programu funkcjonalnego. Jego opis uwzględnia najważniejsze założenia projektu, takie jak: spis pomieszczeń, wymagania funkcjonalne, założenia budżetowe.

Program funkcjonalny w projektowaniu domów jednorodzinnych

Program uwzględnia koszty prac od etapu wizualizacji, po roboty budowlane. Program funkcjonalny ma również odpowiedzieć na zagadnienia dotyczące wymagań narzucanych przez inwestora przyszłemu wykonawcy.

Co zawiera program funkcjonalny?

Program funkcjonalny musi spełniać ogólnie przyjęte kryteria zawierające wymogi techniczne, ekonomiczne i architektoniczne. Ponadto, w dokumentach nie może zabraknąć objaśnienia dotyczącego funkcjonalności obiektu. Zgodnie z rozporządzeniem program funkcjonalny uwzględnia zarówno część opisową, jak i zakres odnoszący się do kwestii informacyjnych. Nasz zespół współpracuje z inwestorami od wielu lat. Zgromadzone doświadczenie pomaga nam w przygotowaniu kompleksowego programu dla instytucji użyteczności publicznej, a także jednostek samorządu terytorialnego. Podjęte działania gwarantują niezbędny zarys wymagań względem wykonawcy dotyczących przybliżonej wartości planowanej budowy domu jednorodzinnego na terenie Gdyni, Gdańska i Sopotu.