Projekty koncepcyjne dla inwestycji w woj. Pomorskim

Projekt koncepcyjny to uproszczona wersja projektu budynku lub wnętrza. Składa się z uproszczonych rzutów oraz przekrojów i wizualizacji. Często stanowi materiał bazowy do wyceny inwestycji lub podjęcia decyzji o wyglądzie obiektu. Ponieważ nie wiąże się z koniecznością uzgadniania dokumentacji w urzędzie, proces przebiega bardzo sprawnie. Ceny projektów koncepcyjnych stanowią najczęściej 30 % ceny dokumentacji projektowej i pozwalają szybko pozyskać inwestorów w przypadku projektów inwestycyjnych.

Projekt koncepcyjny składa się z części wizualnej i opisowej. Etap koncepcyjny zakłada 2 warianty lokalizacji oraz układu wewnętrznego budynku. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu, rzuty, przekroje oraz rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Najważniejszą częścią projektu koncepcyjnego jest interaktywny model budynku lub mieszkania, który pozwala na dowolnym urządzeniu obejrzeć proponowane przez nas rozwiązanie.

Projekt zawiera wszystkie informacje potrzebne do wstępnej wyceny inwestycji. W zależności od decyzji inwestora, projekt ulega modyfikacji lub jest przekazywany do realizacji etapu projektu budowlanego.

Projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego lub mieszkania powstaje w oparciu o szczegółowe założenia, które zbieramy podczas spotkań z inwestorem. Staramy się połączyć potrzeby, przyzwyczajenia, oczekiwania i możliwości klientów, a na ich podstawie zaproponować najlepsze rozwiązanie. Projekty budynku są najczęściej realizowane równolegle z aranżacją wnętrz oraz projektem ogrodu. Pozwala to na kontrole nad wizualna spójnością oraz kosztami inwestycji.

Projekty dotyczące mieszkania mogą być również wykorzystane do tworzenia koncepcji wnętrza domu. Największy problem sprawiają małe przestrzenie, które muszą być w pełni wykorzystane. DG Architekci stworzą projekt koncepcyjny opierający się głównie na podziale pomieszczeń. W skład części wizualnej wchodzi również naniesienie zmian w zastanym już budynku, które zwiększą komfort użytkowy wnętrz. Wizualizacja wnętrz opiera się głównie na potrzebach klienta i zgodnie z wytycznymi architekci tworzą unikalne projekty w różnych stylach. Dzięki temu każdy ma możliwość realizacji jednego z nich lub naniesienia dodatkowych zmian. W skład części opisowej wchodzi również wykorzystana kolorystyka i wyposażenie wnętrza z jasnym protokołem wykorzystanych produktów.

Projekt koncepcyjny biura opiera się na stworzeniu przestrzeni dopasowanej do działalności z podziałem na strefy, komórki lub utworzeniu klasycznych rozwiązań.

Województwo pomorskie, w którym działamy, szczególnie Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot to idealne miejsce do realizacji wielkich przedsięwzięć, dlatego z pasją i wieloma pomysłami stworzymy mistrzowskie projekty gotowe do materializacji.