Analiza chłonności terenu na terenie województwa Pomorskiego


Analiza chłonności terenu przeprowadzana jest jeszcze przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych, a często nawet przed zakupem danej działki. Pozwala ona oszacować, ile na danym terenie można umieścić mieszkań lub lokali usługowych oraz czy sama działka i jej zakup nie niosą ze sobą żadnych ewentualnych niebezpieczeństw. Sporządzenie takiego dokumentu wymaga posiadania dużego doświadczenia, aby sprawnie lawirować w gąszczu zmieniających się a często sprzecznych ze sobą aktów Prawa Budowlanego w Polsce. Lata doświadczenia w sporządzaniu tego rodzaju opracowań w miastach takich jak Gdańsk, Gdynia, Sopot, Reda, Rumia i Wejherowo pozwalają nam wykonywać je z duża pewnością i bardzo sprawnie.

Przygotowanie tak obszernego opracowania, jakim jest analiza chłonności gruntu, wymaga zebrania wielu dokumentów. W zależności od ustaleń może je przekazać inwestor, lub możemy dostarczyć ich my. Są to przede wszystkim : mapa do celów projektowych, wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, badania geologiczne, procentowy rozkład lokali mieszkalnych lub usługowych, sugerowane wielkości oraz rozkłady mieszkań.

Gotowa analiza chłonności terenu, składa się z dwóch części. Część opisowa zawiera informacje na temat obowiązującego na danym obszarze prawa miejscowego. W związku z tym iż Trójmiasto oraz województwo pomorskie jest obszarem, gdzie najczęściej działamy, doskonale znamy aktualne plany zagospodarowania terenu. Jesteśmy w stanie bardzo konkretnie określić przyszłą najkorzystniejszą zabudowę na działkach w takich miastach jak Gdańsk, Gdynia Sopot, Reda, Rumia i Wejherowo. W części tej dostępny jest także szczegółowy opis proponowanej zabudowy, jej wariantów oraz wskazane są, jeżeli występują, słabe strony samej działki, takie jak np. kłopoty z przyłączem mediów, problemy z komunikacją dla przyszłych mieszkańców. Istotnym elementem analizy chłonności terenu jest również sprawdzenie jej pod kątem obowiązujących i przewidzianych do zmiany przepisów Prawa Budowlanego. Jako członkowie Izby Architektów RP posiadamy wgląd w planowanego przez rząd nowelizacje prawa. Nasze opracowania gwarantują aktualność analizy w najdłuższej możliwej perspektywie czasowej.

Analiza chłonności terenu zawiera także dokumenty w postaci rysunków. Są to schematy korespondujące z częścią opisową, np. zapisami prawa miejscowego czy też warianty zabudowy działki przedstawione w formie przestrzennej. Integralną częścią opracowania jest szkicowe przedstawienie gabarytów zabudowy wpisanej w otoczenia oraz przykładowe układy mieszkań przewidziane w analizie.