Projekt zagospodarowania terenu inwestycji w woj. Pomorskim

Projekt zagospodarowania terenu jest niezbędnym elementem kompletnej dokumentacji inwestycji, musi powstać podczas opracowywania projektu budowlanego. Jest on niezbędny, by możliwe było wydanie pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych. Nasza pracownia przygotowuje tego rodzaju dokumentację sprawnie oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami już od kilkunastu lat. Mamy bogate doświadczenie w tworzeniu opracowań tego rodzaju, dotyczących inwestycji znajdujących się w miastach takich jak Sopot, Gdynia oraz Gdańsk. Trójmiasto nie jest jednak jedynym obszarem naszego działania, terenem realizacji wielu naszych projektów jest województwo pomorskie, zdarza się również że współpracujemy z klientami z innych regionów kraju.

Każdy stworzony przez nasze studio projekt zagospodarowania terenu podzielony jest na dwie, równie ważne części. Pierwsza zawiera dokumenty określające przedmiot inwestycji, konkretne opisy zaplanowanych działań, oraz opisujące rzeczywisty stan danej działki. Dlatego też ta część projektu nosi nazwę opisowej. Pozwala ona na zapoznanie się z ukształtowaniem terenu, układem dróg oraz innych sieci komunikacyjnych, np. Trójmiasto na terenie miast takich jak Sopot, Gdynia, czy Gdańsk. Nasi architekci przygotowują kompletną dokumentację na podstawie dostarczonych przez inwestora materiałów oraz tych zgromadzonych przez siebie.

Uzupełnieniem części opisowej są rysunki obrazujące dane zgromadzone w wyżej wspomnianych dokumentach. Dzięki temu projekt zagospodarowania terenu jest czytelny, a wszelkie niejasności można wyjaśnić, posiłkując się mapami znajdującymi się w części rysunkowej. Dają one pogląd, jak inwestycja będzie przebiegać, i jaka będzie jej finalna postać. Nasze studio przygotowało wiele tego rodzaju opracowań, których miejscem realizacji było województwo pomorskie.