Koncepcja zagospodarowania terenu na terenie województwa Pomorskiego

Opracowywana przez naszą firmę koncepcja zagospodarowania terenu to kompletna usługa, w ramach której wykonywane są:

  1. Dokładna analiza możliwości zabudowy terenu, na podstawie aktualnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania, przy jednoczesnym uwzględnieniu sąsiadujących z działką budynków, istniejącej komunikacji miejskiej oraz odległości mediów od działki;
  2. Niezbędne badania geotechniczne;
  3. Koncepcja zagospodarowania terenu pod względem rozmieszczenia całej infrastruktury znajdującej się wokół planowanego obiektu: parkingów, dróg, nawierzchni, czy terenów zielonych;
  4. Ustalenie dokładnej lokalizacji budynku;
  5. Koncepcja zagospodarowania terenu uwzględniająca inne obiekty i instalacje (m.in. zbiorniki wody przeciwpożarowej i kanalizacji deszczowej);
  6. Zaplanowanie sposobu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, a także dostarczania pozostałych mediów do budynku;
  7. Wystąpienie do gestorów sieci o określenie warunków technicznych dostawy mediów;
  8. Sporządzenie dokładnej, czytelnej dokumentacji, pozwalającej na szybkie wdrożenie zaplanowanych prac.

Województwo pomorskie, jako obszar działalności DG Architekci, posiada liczne, wykonane przez naszą pracownię koncepcje zagospodarowania terenu. Zadowoleni klienci z miast: Gdańsk, Gdynia i Sopot stanowią naszą najlepszą wizytówkę i rekomendacje. Firma oferuje Państwu swoje pełne zaangażowanie, profesjonalizm i indywidualne podejście do każdej inwestycji. Praca architekta jest dla nas prawdziwą pasją, a każde kolejne zlecenie nowym, ekscytującym wyzwaniem. Z radością podejmujemy się kolejnych zadań wierząc, że nie tylko wzbogacają one nasze portfolio, ale przede wszystkim wnoszą ogromną wartość do życia naszych klientów. Wierzymy, że dzięki naszemu zaangażowaniu Trójmiasto zyskuje nowe, interesujące realizacje, będące połączeniem ponadczasowości i estetyki ze sztuką.